A A A K K K
для людей із порушенням зору
Миколаївська громада
Сумська область, Сумський район

ОГОЛОШЕННЯ ПРО  ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА МИКОЛАЇВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ  І-ІІІ СТУПЕНІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Дата: 07.08.2020 11:05
Кількість переглядів: 1300

ОГОЛОШЕННЯ ПРО  ПРОВЕДЕННЯ КОНКУРСУ НА ПОСАДУ КЕРІВНИКА МИКОЛАЇВСЬКОЇ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ШКОЛИ І-ІІІ СТУПЕНІВ МИКОЛАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ БІЛОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ

Відділ освіти Миколаївської селищної ради Білопільського району оголошує конкурсний відбір на заміщення вакантної посади директора Миколаївської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів Миколаївської селищної ради Білопільського району. Місцезнаходження закладу: вул.  Шкільна,6, смт. Миколаївка, Білопільський  район, Сумська область.

  Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти:    посаду керівника закладу освіти може займати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу педагогічну освіту не нижче ступеня  магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.

         Оплата праці визначається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298 «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій окремих галузей бюджетної сфери», Наказу Міністерства освіти і науки України від  26.09.2005р. №557 «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників  навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» та  умов контракту.

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають з  дати оприлюднення оголошення по 01.09.2020. до конкурсної комісії у відділ освіти за адресою:   смт. Миколаївка, бульвар Свободи, 2, такі документи:

- заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних  відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;                      

- автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);                                  

- копію  паспорта громадянина України;                                                                

- копію документу про вищу освіту  (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);                                                   

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної)  роботи не менше трьох років на момент їх подання; 

 - довідку про відсутність судимості;  

- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;                                                                                                                                        

- мотиваційний лист, складений у довільній формі;

- перспективний план (програма) розвитку закладу освіти (на 2 роки, якщо учасник вперше претендує на посаду керівника/ та на 6 років, якщо учасник займав відповідну посаду), на посаду керівника якого оголошено конкурс, що повинен містити пропозиції щодо матеріально-технічного забезпечення, фінансово-господарської діяльності, енергоефективності, освітнього процесу в закладі освіти тощо;

  За бажанням претенденти можуть подавати інші документи, які підтверджують її професійні та / або моральні якості.

Дата та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість: 08.09.2020  у приміщенні  Миколаївської  селищної ради

Конкурсний відбір проводиться поетапно:                                                                                    

-подання претендентами документів, що підтверджують відповідність кваліфікаційним вимогам;                                                                                 

-вивчення конкурсною комісією поданих претендентами документів, мотиваційного листа і перспективного плану розвитку закладу освіти;                           

-перевірка на знання законодавства та професійних компетентностей;

-публічний захист перспективного плану розвитку закладу (до 15 хвилин);  

-оприлюднення результатів конкурсного відбору.

Прізвище, ім’я та номер телефону,  адреса  електронної пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс: Бутенко Андрій Олексійович, тел.0954146073, 41104218@mail.gov.ua

Додаток 1

до рішення 50 сесії 7 скликання Миколаївської

селищної ради «Про внесення змін до 29 сесії 7 скликання    від 21.09.2018 року «Про затвердження

Положення про порядок проведення конкурсу на посаду керівника  комунального закладу загальної середньої   освіти»»  від 23.06.2020 року

  

Положення

про порядок проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу  загальної середньої  освіти

 

1. Це Положення визначає загальні засади проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу загальної середньої  освіти (далі заклад).

Терміни, що використовуються в Положенні:

Власник- Миколаївська  селищна рада

Засновник — Миколаївська селищна рада

Орган управління — Відділ освіти Миколаївської селищної ради.

2. Керівником закладу може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту не нижче ступеня магістра (спеціаліста) та стаж педагогічної роботи не менше трьох років, а також  організаторські здібності, фізичного та психологічного здоровя, що не перешкоджає виконанню професійних обов?язків.

3. Призначення керівників закладів загальної середньої освіти здійснюється відділом освіти Миколаївської селищної ради за результатами конкурсного відбору.

4. Не може бути призначена на посаду керівника закладу особа, яка:

- є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена; 

- має судимість за вчинення злочину ;

- позбавлена права обіймати відповідну посаду;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення;

- за рішенням суду визнана винною у вчиненні   правопорушення, пов’язаного з корупцією;

- підпадає під заборону, встановлену Законом України «Про очищення влади»;

 5. Рішення про проведення конкурсу приймається засновником   комунального закладу загальної середньої освіти. Підставами для прийняття    рішення про проведення конкурсного відбору є:

-одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної середньої освіти;

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, укладеного з керівником   закладу загальної середньої  освіти;

- не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, укладеного з керівником відповідного закладу загальної середньої  освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.

 6. Кандидата на посаду керівника закладу визначає конкурсна комісія за результатами конкурсного відбору.

7. Конкурсний відбір складається з таких етапів: 

 1) прийняття засновником  рішення   про проведення конкурсу та затвердження складу конкурсної комісії;

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти  участь у конкурсі;

4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством вимогам;

5) допущення кандидатів  до участі у конкурсному відборі;

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та представниками  громадського самоврядування   закладу;

 7) проведення конкурсного відбору;

8) визначення переможця конкурсу;

9) оприлюднення результатів конкурсу;

8. Рішення про  проведення конкурсу, організацію та проведення конкурсного відбору , а також роботу конкурсної комісії забезпечує орган управління.

Перед проведенням конкурсного відбору   забезпечується  розміщення на  офіційному веб-сайті засновника установчих документів та звіту  про фінансово-господарську діяльність закладу за останній рік, а також окреслює основні проблеми, що виникли в діяльності закладу за попередній період. Вказана інформація повинна бути у вільному доступі.

9. Оголошення на проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-сайті засновника та на офіційному веб-сайті закладу освіти (за наявності) наступного робочого дня після прийняття рішення про проведення конкурсу та повинне містити:

- найменування і місцезнаходження закладу освіти;

- найменування посади та умови оплати праці;

- кваліфікаційні вимоги до керівника закладу  освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі у конкурсі;

- дату та місце порядку конкурсного відбору, його складові та тривалість;

- прізвище та імя, номер телефону та адресу електронноґї пошти особи, яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для участі у конкурсі.

            В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить законодавству.

            Строк подання документів для участі в конкурсному відборі не може становити менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсного відбору.

10.Для проведення конкурсу засновник формує та затверджує конкурсну комісію чисельністю від 6 до 15 осіб.

11. До складу конкурсної комісії   на паритетних засадах входять представники:

- засновника (посадові особи  органу державної влади чи депутати відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від однії фракції чи групи));

-  відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні службовці);

- інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників закладів освіти, професійних об’єднань педагогічних працівників місцевої профспілкової організації та інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у сфері загальної середньої освіти тощо);

            Конкурсна комісія та її члени  діють на засадах неупереджуваності, об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу.

До складу конкурсної комісії  не може бути включена особа, яка:

- визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена;

 - має судимість  або на яку протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного  з корупцією правопорушення;

- відповідно до Закону України «Про запобігання корупції » є близькою особою  учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів;

У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники органів громадського самоврядування закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс.

 12.  Засновник призначає секретаря конкурсної комісії, який бере участь  у засіданнях комісії без права голосу. Секретар веде і зберігає протоколи засідань конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії.

13. Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. Голосування  за інших осіб чи передача права голосу іншому членові конкурсної комісії або іншій особі не дозволяється.

14. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної комісії.

  Спосіб  голосування визначається рішенням комісії.

15.Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які  підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на  офіційному веб-сайті засновника протягом наступного робочого дня з дня проведення засідання  конкурсної комісії.

16.  Особа, яка виявила бажання брати участь у конкурсі, у визначений термін подає  такі документи:

- заяву про участь  у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;

-автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);

- копію  паспорта   громадянина України;

-копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);

- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;

- копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної діяльності не менше трьох років на день їх подання;

- довідку про відсутність судимості;

- довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;

- мотиваційний лист, складений у довільній формі.

Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої нею інформації.

Особа може надавати інші документи, що підтверджують її професійні та/або  моральні якості. 

17. Протягом  5 (п? яти) робочих днів з дня завершення строку подання документів для участі у конкурсі конкурсна комісія:

- перевіряє подані документи на відповідність установленим законодавством вимогам;

- приймає рішення про  допущення та/або недопущення до участі у конкурсі осіб;  

- оприлюднює на веб-сайті засновника перелік осіб, яких допущено до участі у конкурсному відборі (далі-кандидати).

18. Документи від претендентів приймаються протягом терміну, зазначеного в пункті 9 цього Положення, з моменту оприлюднення оголошення про проведення конкурсу  в засобах масової інформації та офійному  веб-сайті засновника.  

19. Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, яка їх подає.

20. Засновник зобовязаний організувати та забезпечити ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої   освіти, його трудовим колективом та представниками  громадського  самоврядування не пізніше 5 робочих днів до початку проведення конкурсного відбору. 

21. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами:

- перевірки на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про  повну загальну середню освіту»,  інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої освіти;

- перевірки професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання;

- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану розвитку закладу  загальної середньої    освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії  в межах змісту конкурсного випробування.

22. Уповноважений орган зобовязаний забезпечити відеофіксацію та за можливості відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на веб-сайті відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення.

23. Претендент має право:

- відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх прийняття, письмово повідомивши про це комісію;

- зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, письмово повідомивши про це комісію.

24. Критерії  оцінювання конкурсного відбору кандидатів:

оцінювання  письмового  тестування.

Для визначення результатів письмового тестування використовується бальна система:                      за кожну правильну відповідь проставляється 1 бал. Результати тестування вважаються позитивними, якщо учасник набрав пороговий рівень балів (50%). Кандидати, які за результатами тестування не набрали пороговий рівень балів (50%), вважаються такими, що не пройшли тестування та не можуть бути допущені до чергового етапу конкурсу – вирішення ситуаційних завдань.

Критерії  оцінювання  професійної  компетентності  кандидатів за результатами розв’язання  ситуаційного   завдання.

Під час оцінювання професійної компетентності кандидатів за результатами розв’язання ситуаційного завдання за кожною окремою вимогою виставляються такі бали:

2 бали - кандидатам, професійна  компетентність яких  відповідає вимозі та які виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для ефективного виконання  посадових  обов’язків;                                                                                                                                                                   1 бал - кандидатам, професійна  компетентність  яких відповідає  вимозі в обсязі, мінімально достатньому для виконання  посадових  обов’язків;

0 балів - кандидатам, професійна компетентність яких не відповідає вимозі.

Кандидати, які під час розв’язання ситуаційного завдання отримали середній бал 0,5 або нижче за однією з вимог  вважаються такими, що не пройшли конкурс. Такі  кандидати не допускаються до чергового етапу конкурсу.

Критерії оцінювання  публічної та відкритої  презентації перспективного плану розвитку закладу загальної   середньої   освіти

Для оцінювання результату публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти використовується така система:

2  бали виставляється кандидатам, які в перспективному плані повністю розкрили всі напрямки роботи закладу освіти;  

1 бал виставляється кандидатам, які частково розкрили перспективи розвитку закладу освіти;  0 балів виставляється кандидатам, які не окреслили перспективи розвитку закладу освіти.

Кандидати, які під час проведення публічної та відкритої презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти отримали середній бал 0,5 або нижче, вважаються такими, що не пройшли конкурсний відбір.

25.  При проведенні конкурсного відбору конкурсна комісія розглядає документи, подані кандидатами на посаду керівника закладу, на предмет їх відповідності кваліфікаційним вимогам та умовам конкурсу.

Для участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які:

- не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- подали не всі документи, визначені  Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

- подали документи після завершення строку їх подання.

26. Конкурсна комісія, перевіривши знання претендентів, які  допущені до участі в конкурсному відборі,  у сфері законодавства шляхом тестування (письмового чи комп’ютерного), вирішення ситуаційного завдання,  заслухавши публічні презентації програм розвитку закладу, визначає переможця конкурсу за результатами проведення оцінювання конкурсного відбору.   

 27. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця конкурсу   та рекомендує його для призначення керівником закладу.

28. Результати конкурсного відбору оприлюднюються на офіційних веб-сайтах засновника і  закладу  освіти чи в інший визначений спосіб.

29.  У разі відмови переможця конкурсу від зайняття вакантної посади керівника закладу проводиться повторна конкурсна процедура згідно з умовами цього Положення.

30. Кожен претендент має право подати заперечення результатів відбору у строки, визначені Законодавством.  

31. Конкурсний відбір визнається таким, що не відбувся, у разі, коли:

-відсутні заяви про участь у конкурсі;

- до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата;

- жодного з кандидатів не визначено переможців конкурсу.

    Підставою для визнання конкурсного відбору таким, що не відбувся, є рішення конкурсної комісії.

Якщо конкурсний відбір не відбувся, проводиться повторний конкурсний відбір відповідно до цього Положення.

32. Конкурсні документи претендентів зберігаються в уповноваженого органу впродовж установленого законодавством строку.

33. Конкурсна комісія впродовж 2 (двох) робочих днів з дня завершення конкурсного відбору визначає переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся, та оприлюдює результати конкурсу на офіціному веб-сайті засновника.

34. Протягом 3(трьох) робочих днів з дня визначення переможця конкурсу орган управління укладає строковий трудовий договір (контракт) із керівником закладу терміном на 6 років. З особою, яка призначається вперше на посаду керівника закладу, - строком на 2 (два) роки. Після закінчення строку дії такого строкового трудового договору та за умови належного його виконання сторони мають продовжити строк дії відповідного строкового трудового договору ще на чотири роки без проведення конкурсу.  До першого шестирічного строку включається дворічний строк перебування на посаді керівника закладу, призначеного вперше.

35. За результатами конкурсного відбору керівники закладів освіти, що перебувають в управлінні відділу освіти Миколаївської селищної ради, призначаються цим відділом. З керівниками закладів освіти відділ освіти Миколаївської селищної ради укладає контракт протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу.

36. Контракт визначає основні вимоги до діяльності закладу, виконання яких є обовязковим для керівника закладу, та інші умови.

37. Обовязковими умовами контракту з керівником закладу є:

- програма розвитку закладу на 2 (два) та 6 (шість) років, яка розглядалася на засіданні конкурсної комісії;

- умови оплати праці керівника закладу;

- критерії оцінки керівника закладу;

- особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу;

- заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов контракту;

- особливі підстави для дострокового розірвання контракту та відповідні наслідки для його сторін.

 

Секретар ради                                                                                Гончаренко Т.І.

 

Протокол № 1 засідання конкурсної комісії

           


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора