A A A K K K
для людей із порушенням зору
Миколаївська громада
Сумська область, Сумський район

Перелік завдань та прав

 

Основна мета діяльності - задоволення та захист законних
соціальних, економічних та інших прав та інтересів членів організації в тому
числі підвищення якості життя дітей з інвалідністю,та інтересів їх батьків.

Основними напрямами діяльності Організації є:

 • захист прав дітей з інвалідністю та їх сімей;
 • інформаційна підтримка батьків хворої дитини що до найбільш прогресивних можливостей лікування і реабілітації в Україні та за кордоном;
 • допомога в забезпеченні ліками та медичною технікою, відсутньою в лікарнях;
 • розробка пропозицій щодо законодавчого забезпечення в вирішенні проблем дітей, з особливими потребами та їх сімей;
 • інформування суспільства з питань проблем дітей з особливими потребами через засоби масової інформації для формування позитивної суспільної думки;
 • організація реабілітаційних заходів;
 • інформування жінок, що виховують дітей з інвалідністю щодо їх прав і допомога в їх реалізації;
 • психологічна підтримка дітей, з особливими потребами та їх сім'ї;
 • співпраця з громадськими організаціями, благодійними фондами, волонтерами в організації допомоги дітям з особливими потребами;
 • розробка, впровадження та організація системи підготовки тренінгів і тренерів для громадських об'єднань для виконання статутної мети;
 • забезпечення масового залучення населення до тренінгів
 • інформаційно-консультаційна діяльність в підтримку громадськості з питань виконання статутної мети;
 • підтримка громадських ініціатив, направлених на покращення життя;
 • впровадження, розвиток та популяризація здорового образу життя серед населення;
 • сприяння інформаційно-консультаційній діяльності у підтримку діяльності громадських об'єднань, ініціатив направлених на поширення здорового образу життя;
 • розвиток та зміцнення зв'язків з міжнародними об'єднаннями, підприємствами та організаціями, органами місцевого самоврядування
 • сприяння активній діяльності своїх представників у інших організаціях та об'єднаннях;
 • організація та проведення наукових, навчально-виховних, відпочинкових, спортивних, благодійних, культурно-мистецьких акцій;
 • організація різноманітних громадських акцій;
 • проведення культурно-масових заходів, просвітницька діяльність;
 • психологічна, моральна допомога членам та волонтерам ГО «БДОП»;
 • діяльність з соціального захисту прав та інтересів засновників, членів та волонтерів ГО «БДОП»;

Відповідно до покладених завдань Організація має право:

- отримувати кошти та інше майно для здійснення статутної діяльності;

 • самостійно вирішувати питання щодо своєї діяльності;
 • виступати учасником цивільно-правових відносин, набувати майнові і немайнові права;
 • представляти і захищати свої законні інтереси та законні інтереси своїх членів у державних органах та громадських об'єднаннях;
 • проводити масові заходи (походи, збори, змагання, виступи тощо);
 • надавати матеріальну, інформаційну,  організаційну та інші види допомоги членам Організації;
 • одержувати  від  органів  державної  влади та  органів  місцевого самоврядування інформацію, необхідну для реалізації своїх цілей і завдань;

-   вносити   пропозиції"   до   органів   влади   та   органів   місцевого
самоврядування;

- розповсюджувати інформацію і пропагувати свою діяльність;

 • засновувати або вступати у громадські об'єднання, укладати відповідні угоди, організовувати та брати участь у міських, обласних та всеукраїнських заходах;
 • організовувати та проводити конференції, з'їзди, симпозіуми, семінари, конкурси, стажування, курси, інші освітні та наукові заходи, пов'язані зі статутною діяльністю;

- брати участь в організації і фінансуванні спільних програм і проектів
з органами державної влади, органами місцевого самоврядування,
підприємствами, організаціями та установами, громадянами;

 • отримувати фінансування на забезпечення діяльності організації, досягнення її мети та завдань, в порядку, що не суперечить чинному законодавству;
 • засновувати господарсько-розрахункові підприємства, установи та організації (з правом юридичної особи), у тому числі друковані засоби масової інформації;
 • засновувати благодійні організації в порядку, визначеному чинним законодавством;

-   співпрацювати з іноземними та міжнародними неурядовими
організаціями, підтримувати професійні зв'язки, обмін досвідом та
інформацією, обмін делегаціями, вступати в міжнародні громадські
і неурядові) організації, укладати відповідні угоди;

 • організовувати та здійснювати закупівлю товарів та виготовлення рекламних (інформаційних) плакатів та символіки для забезпечення реалізації власних статутних мети та завдань;
 • розроблення в межах своїх повноважень пропозицій щодо формування державної політики;
 • забезпечення міжнародного співробітництва.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора