Миколаївська громада
Сумська область, Сумський район

Про внесення змін до Положення про встановлення щомісячного розміру плати за навчання в комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа» та встановлення щомісячної плати за навчання

Дата: 29.08.2019 10:54
Кількість переглядів: 3162

 

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ І ТУРИЗМУ

МИКОЛАЇВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

БІЛОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

бульвар Свободи, 2,  смт. Миколаївка, Білопільський район, Сумська область, 41854,  

тел.(05443) 97-2-33, е-mail: kultyra_mykolayvka@ukr.net

 

28.09.19   № 199                                              Виконавчому комітету

                                                                          Миколаївської селищної ради

 

Про внесення змін до Положення про встановлення щомісячного розміру плати за навчання в комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа» та встановлення щомісячної плати за навчання

        У зв’язку з відкриттям у комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа» класу вокалу та введенням до штатного розпису  викладачів по класу вокалу та концертмейстра, на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 “Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей”, з метою залучення додаткових коштів на утримання комунального закладу Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа»:

1.Просимо внести зміни до Положення про встановлення щомісячного розміру плати за навчання в комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа», затвердженого рішенням виконавчого комітету Миколаївської селищної ради №256 від 29.10.18р., а саме:

- п.2 Положення доповнити спеціальністю вокал (додається);

- у п.6 Положення видалити шостий підпункт - діти постраждалі від радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи, а сьомий підпункт викласти у новій редакції  - діти, батьки яких є учасниками бойових дій;

- у переліку документів, необхідних для отримання пільг та додаткових пільг

з плати за навчання видалити п.5 (додаток 1 до Положення);

- п 6. викласти у новій редакції - для дітей, батьки яких є учасниками бойових дій:

- свідоцтво про народження (копія);

- посвідчення учасника бойових дій батька чи матері (копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

 2. Погодити розмір щомісячної батьківської плати за навчання на 2019-2020 навчальний рік:

- фортепіано               - 110 грн;

- баян, акордеон         - 100 грн;

- хореографія              - 90 грн;

3. Погодити пільгову категорію дітей із стовідсотковим звільненням від батьківської плати за навчання:

- діти з багатодітних сімей;

- діти з малозабезпечених сімей;

- діти-інваліди;

- діти-сироти;

- діти позбавлені батьківського піклування;

- діти, батьки яких є учасниками бойових дій;

- діти переможці обласних та всеукраїнських конкурсів.

4. Погодити порядок використання коштів, одержаних від плати за навчання:

 -  заробітна плата та нарахування на фонд оплати праці – 75%

-  придбання матеріальних цінностей – 25%

 

Начальник                                                                           Л.Зарко

 Додаток

Положення

про встановлення щомісячного розміру плати за навчання в комунальному закладі Миколаївської селищної ради

«Миколаївська дитяча музична школа»

1. Положення встановлення розміру плати за навчання у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі (школі естетичного виховання) комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа» (далі – Положення) визначає механізм встановлення розміру плати за навчання у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі (школі естетичного виховання) комунальнальний заклад Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа» (далі – навчальному закладі), що зазначені в пункті 6 Переліку типів позашкільних навчальних закладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2001 № 433.

2. Це Положення затверджує порядок внесення, використання батьківської плати за навчання, встановлення пільг по оплаті за навчання визначеним категоріям учнів, а також розміри батьківської плати за навчання у навчальному закладі з таких спеціальностей :

- фортепіано;              

- баян, акордеон;        

- хореографія;

- вокал;

3. Положення розроблено у відповідності до Бюджетного кодексу України,   ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про початковий спеціалізований навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 р. № 523, постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 р. № 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 р. № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання».

4. Щомісячний розмір плати за навчання учнів встановлюється один раз на рік до початку навчального року та  затверджується щорічно рішенням виконавчого комітету селищної ради, до початку нового навчального року.

5. Встановлення керівником розміру плати за навчання здійснюється на засадах диференційованого підходу залежно від престижності навчання за кожною групою музичних інструментів та за кожним напрямком навчання окремо, з урахуванням специфіки закладу.

6. Згідно із Законом України “Про позашкільну освіту” та враховуючи різний соціальний та матеріальний стан батьків, діти яких навчаються, надаються пільги таким категоріям дітей:

звільняються від оплати за навчання на 100 %:
- діти з багатодітних сімей;

- діти з малозабезпечених сімей;

- діти-інваліди;

- діти-сироти;

- діти позбавлені батьківського піклування;

- діти, батьки яких є учасниками бойових дій;

- діти переможці обласних та всеукраїнських конкурсів.

7. За поданням керівника навчального закладу виконавчий комітет Миколаївської селищної ради має право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевого бюджету у розмірі 100% та 50% плати за навчання, встановленої на поточний навчальний рік.

8. У  разі  хвороби    учня    протягом    двох   місяців  і  більше,  при   наявності документів лікувального закладу та заяви  батьків,  за  перший  місяць  хвороби оплачувати 100 %, а за наступні – 50 %. Плата за навчання вищеперерахованих учнів повністю або у встановленій частині здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань   навчального   закладу.

9.Пільги надаються навчальним закладом на підставі подання батьками, або особами, що їх замінюють пакету документів, затверджених цим Порядком, відповідно до статусу, що дає право на пільги лише по одній із вищезазначених категорій (додаток).  Пільги надаються з 01 числа місяця, наступного за місяцем звернення щодо встановлення пільги.

10. В усіх випадках при наданні пільг учням, директор навчального закладу має враховувати, що дані пільги надаються учням, які успішно навчаються, мають зразкову поведінку і систематично відвідують уроки, передбачені навчальним планом. При неуспішності учня чи порушенні учнівської дисципліни директору надається право скасувати встановлені пільги.

11. Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального року до 10 числа поточного місяця.

12. Учні, батьки яких згідно зобов’язання, не внесли плату за навчання до 10 числа, до занять не допускаються, а при систематичному порушенні строку (більше двох місяців) підлягають виключенню зі школи. Стягнення заборгованості по платі за навчання може вирішуватись дирекцією в порядку, передбаченому чинним законодавством.

13. Розмір плати за навчання учнів в навчальному закладі визначається згідно розрахунку, по тим спеціальностям, які складають більшу частину від загального контингенту.

14. Плата за навчання вноситься до банківської установи, визначеної головним розпорядником коштів навчального закладу і зараховується на відповідний реєстраційний рахунок.

15. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні навчального закладу і спрямовуються на поточні витрати установи.

16. Облік видатків та надходжень навчального закладу покладається на  централізовану бухгалтерію відділу культури і туризму Миколаївської селищної ради.

Начальник                                                                                                Л.Зарко

                                                                                                                        Додаток 1

                                                                                           до Положення про встановлення

                                                                                           щомісячного розміру плати за

                                                                                           навчання в комунальному закладі

                                                                                           Миколаївської селищної ради

                                                                                           «Миколаївська дитяча музична   школа»               

 

 

                             ПЕРЕЛІК

 

 

документів, необхідних для отримання пільг та додаткових пільг

з плати за навчання у початковому спеціалізованому мистецькому

 навчальному закладі (школі естетичного виховання)

комунальному закладі Миколаївської селищної ради

 «Миколаївська дитяча музична школа»

 

 

 

 

 

 

Перелік документів для отримання пільг та додаткових пільг з плати за навчання згідно із Законом України “Про позашкільну освіту”:

1. Для дітей з багатодітних сімей:

- свідоцтво про народження (копія);

- довідка про склад сім’ї (Форма Ф-3);

- посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (у разі відсутності посвідчення - довідка адміністрації району за місцем проживання дитини, що підтверджує статус дитини з багатодітної сім`ї) (копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

2. Для дітей з малозабезпечених сімей:

- свідоцтво про народження (копія);

- довідка органу соціального захисту про призначення допомоги малозабезпеченій сім’ї відповідного терміну дії (оригінал та копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

3. Для дітей-інвалідів:

- свідоцтво про народження (копія);

- довідка про інвалідність (копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка про те, що дитина може навчатися за обраним фахом.

4. Для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування:

- свідоцтво про народження (копія);

- рішення про призначення опіки чи піклування (копія);

- заява опікуна.

5. Для дітей, батьки яких є учасниками бойових дій:

- свідоцтво про народження (копія);

- посвідчення учасника бойових дій батька чи матері (копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

Начальник                                                                                      Л.Зарко                  

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора