Миколаївська громада
Сумська область, Сумський район

Відділ агропромислового розвитку Білопільської РДА надав роз'яснення щодо упорядкування пасіки

Дата: 18.03.2019 08:21
Кількість переглядів: 11858

 

Бджоли огляд-29,73; видача вспаспорт-50,88; виклик спец- 29,49; виїзд-5,09(1км) (10 ул 297,3+50,88+29,49+50,9=428,57)+(42,07)=470,64

Мікроскопічне (браульоз, варооз-15,33; амебіоз-13,37; нозематоз-13,37;)

Патматеріалу- аспергильоз-104,68; аскосферомікоз-104,68; меланоз-104,68.

ВІДНОСИНИ ТА УПОРЯДКУВАННЯ

На сьогодні  держава має достатню законодавчу базу, що стосується галузі бджільництва, а точніше, яка регулює відносини та упорядковує напрямки роботи  в правовому полі учасників процесу від бджолярів до рослинників включаючи органи місцевого самоврядування та виконавчі органи. В цьому просторі для покращення роботи щодо профілактики отруєнь та хвороб бджіл необхідно проводити широкомасштабну просвітницько-інформаційну роботу, залучати до якої необхідно органи місцевого самоврядування  та безпосередньо аграріїв – керівників та одноосібників що проводять обробіток земель, проводити зібрання пасічників де висвітлювати болючі питання та виносити їх на обговорення. Проводити реєстрацію пасік в сільських радах для повідомлення що пасіки є на території села і що повинна проводитись робота по їх захисту в плані повідомлення про обробки, та повідомлення аграріїв про необхідність дотримання діючих законів, і про відповідальність в разі невиконання.

При цьому необхідно пам’ятати, що кожна із сторін  повним чином відповідає перед законом щодо невиконання діючих ЗУ та підзаконних нормативно-правових актів. 

ЗУ «Про бжільництво»

Ст.13 Видача ветеринарно-санітарних паспортів,  племінних свідоцтв   і реєстрація пасік. 
 НАКАЗ МІНАГРОПОЛІТИКИ, УААН №184/82 від 20.09.2000(МІНЮСТ №736/4957від 23.10.2000) Про затвердження нормативно-правових актів 
з питань розвитку бджільництва.
 Порядок    видачі ветеринарно-санітарного паспорта пасіки 


 1.  Ветеринарно-санітарний  паспорт пасіки (надалі - паспорт) (додаток)  видається  районним  (міським) управлінням ветеринарної медицини   
на   пасіку  незалежно  від  форми  її  власності  і  є документом, який засвідчує ветеринарно-санітарний стан пасіки.
ВЗЯТИ до ВІДОМА: У відповідності до листа Держпродспоживслужби від 09.06.2016 № 15-1-2-6/3697 згідно наказу Мінагрополітики України № 96 
від 13.02.2013 «Про затвердження розмірів плати за послуги з питань ветеринарної медицини, захисту рослин, охорони прав на сорти рослин, 
які надаються органами та установами, що входять до сфери управління Державної ветеринарної та фітосанітарної служби»  сума коштів при видачі 
ветеринарно-санітарного паспорта пасіки стягується установами, що входять до сфери Держпродспоживслужби (державні лікарні ветмедицини), 
тобто процедура видачі покладається на державні лікарні ветеринарної медицини. 
 2. Паспорт підписується державним інспектором ветеринарної  медицини  району  (міста)  і  завіряється   печаткою районного (міського) управління 
ГУ ДПСС.
 3. Паспорт реєструється в журналі обліку районного (міського) управління ветеринарної медицини і має порядковий номер.
  4. Паспорт пред’являється при продажу і обміні воскосировини, купівлі вощини і є підставою для видачі ветеринарних свідоцтв при вивезенні  
(продажу)  бджіл і продуктів бджільництва. 
 Порядок    реєстрації пасік 


1. Цей  порядок  установлює  вимоги  до проведення реєстрації пасік усіх форм власності.
2. Пасіка  підлягає  реєстрації за місцем проживання фізичної особи або за місцезнаходженням  юридичної  особи,  яка  займається бджільництвом, 
 у місцевих державних адміністраціях або сільських, селищних, міських радах один раз в рік заснування пасіки.
   3. Реєстрація пасік проводиться на підставі заяви фізичної чи юридичної  особи  незалежно  від  форми  власності.  У  заяві  про реєстрацію пасіки 
зазначаються назва та адреса заявника, кількість бджолосімей.
    4. Під час реєстрації пасік  проводиться  їх  обстеження районними  (міськими)  лікарнями  ветеринарної  медицини.  
Дані обстежень  заносяться у журнал обліку пасік у районному (міському) управлінні ветеринарної медицини.
Ст.16 Перевезення (кочівля) пасік Перевезення (кочівля) пасік до медоносних угідь здійснюється відповідно до ветеринарно-санітарних 
правил за погодженням з власниками або користувачами земельних ділянок.
Ст.30  Охорона ареалів розселення бджіл  Юридичні та  фізичні  особи,  які застосовують засоби захисту рослин,  зобов'язані  дотримуватися  
 діючих   нормативно-правових актів, що передбачають охорону бджіл від отруєнь. 

   Ст.31 Охорона бджіл у разі застосування в сільському і лісовому господарстві засобів захисту рослин  Застосування засобів захисту рослин у

сільському та лісовому господарстві дозволяється згідно з їх переліком, затвердженим у встановленому порядку центральним органом

виконавчої влади, що забезпечує формування державної аграрної політики, з додержанням вимог цього Закону.

Ст.37 Інформування про небезпечні, стихійні гідрометеорологічні явища та небезпечні роботи  Фізичні та юридичні особи, які застосовують засоби захисту рослин для обробки медоносних рослин, зобов'язані не пізніше ніж за три доби до початку обробки через засоби масової інформації попередити про це пасічників, пасіки яких знаходяться на відстані до десяти кілометрів від оброблюваних площ. При цьому повідомляється дата обробки, назва препарату, ступінь і строк дії токсичності препарату.

Ст.38 Відповідальність за порушення законодавства в галузі бджільництва тягне за собою дисциплінарну, адміністративну, цивільно-правову або кримінальну відповідальність згідно з законами України.

несуть особи, винні у:

неповідомленні (приховуванні) або наданні неправдивої інформації про виникнення загрози бджолам при застосуванні засобів захисту рослин;

порушенні технології вирощування рослин сільськогосподарського та іншого призначення, що призвело до погіршення умов у ареалах розселення бджіл;

реалізації продуктів бджільництва та їх сумішей, що не пройшли ветеринарно-санітарної експертизи;

ухиленні від обов’язкової ветеринарно-санітарної експертизи продуктів бджільництва та їх сумішей;

порушенні правил ввезення на територію України та вивезення за її межі бджіл та продуктів бджільництва;

реалізації на території України не зареєстрованих в Україні засобів захисту бджіл.

 Розміщення й облаштування пасік визначено “Інструкцією щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєння бджіл”, яка затверджена наказом головного державного інспектора ветеринарної медицини 30.01.2001 року №9 та зареєстрована в Міністерстві юстиції України 12.02.2001 року за №131/5322, далі (Інструкція).

Пасіку розміщують  на сухих, захищених від вітру місцях на відстані не ближче 500 м від шосейних доріг і залізниць,  пилорам, високовольтних ліній електропередач, не менше 1км від тваринницьких і птахівницьких будівель і 5 км від воскопереробних заводів, підприємств кондитерської і хімічної промисловості, аеродромів, військових полігонів та інших джерел мікрохвильового випромінювання.

Територію стаціонарної пасіки огороджують, обсаджують плодовими деревами і кущами. Відведення земельних ділянок для розміщення такої пасіки необхідно погоджувати з органами державного управління з питань ветеринарної медицини і місцевими органами влади.  При визначенні розміру площі під пасіку розраховують, що на одну бджолину сім’ю потрібно 30-35м², залежно від способу розміщення бджіл.

При розміщенні пасіки на присадибній ділянці (подвір’ї) огорожа повинна бути заввишки не менше 2,5 м для підвищення рівня льоту бджіл. За домовленості із сусідами, тобто принцип добросусідства ніхто не відміняв.

При  виявленні хвороб бджіл, збудники  яких  можуть становити   певну загрозу для здоров'я людини (аспергільоз, сальмонельоз,  гафніоз,  
колібактеріоз, цитробактеріоз, шигельози, протеози, клебсиельоз), а також мішечкуватого розплоду, хронічного і  гострого  паралічу,  філаментовірозу, 
 хвороби деформації крила (єгиптовірозу),      аскосферозу,     нозематозу,     парагнильцю, європейського  гнильцю  (при  інших  збудниках,  
крім  M.pluton), псевдомонозу (септицемії), вароатозу,  браульозу  -  на  пасіці вводять обмеження.

Згідно Додатку № 5 до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони

здоров’я України від 19.06.96 p. N 173 розміри санітарно-захисних зон від сільськогосподарських підприємств до житлової забудови та прирівняних

до неї об’єктів для бджільницьких об’єктів становлять 300 метрів.

  1. Ст 25. ЗУ Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових продуктів Державна реєстрація потужностей
  2. ЗУ «Про ветеринарну медицину» частина друга, ст34,. Оператори потужностей (об'єктів),  що використовуються для промислового    вирощування   (розведення)   тварин,   зобов'язані зареєструвати їх  у  відповідних  державних  органах  ветеринарної медицини.  У  реєстрі зазначаються види тварин,  що утримуються на відповідних потужностях (об'єктах), кількість тварин кожного виду, назва  оператора потужностей (об'єктів) та за необхідності - назва власника тварин, адреси, телефон та інша інформація.
              Особи,  які  вирощують  тварин  для  власного  споживання, включаючи велику рогату худобу,  свиней,  овець,  кіз,  кролів  та птицю,   
за  винятком  непродуктивних  тварин,  а  також  тих,  що вирощуються з  рекреаційною  метою,  зобов'язані  реєструватися  у відповідних  
державних  органах  ветеринарної медицини.  У реєстрі зазначаються  ім'я  власника  тварин,  адреса,  телефон  та   інша інформація,   види 
 тварин,  що  утримуються  відповідною  особою, кількість тварин кожного виду. 
Розпорядження ГДІВМ України №2, від 05.01.2018 регламентує форму і наповнення

 

РЕЄСТРАЦІЯ ПАСІКИ 

РЕЄСТРАЦІЯ ПАСІКИ ЗА МІСЦЕМ ПРОЖИВАННЯ ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ АБО ЗА МІСЦЕМ РЕЄСТРАЦІЇ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

У МІСЦЕВИХ ДЕРЖАВНИХ АДМІНІСТРАЦІЯХ (РДА) АБО У СІЛЬСЬКИХ, СЕЛИЩНИХ, МІСЬКИХ РАДАХ, ОТГ ОДИН РАЗ В РІК ЗАСНУВАННЯ ПАСІКИ

(ч.3 ст.13 Закону України «Про бджільництво», п.п.2,3 Порядку реєстрації пасік, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук за №184/82 від 20.09.2000)

 

Голові сільської/селищної, ОТГ ради

____________________

Пасічника ________________,

адреса проживання,

контактний телефон

ЗАЯВА

Прошу Вас зареєструвати належну мені пасіку у кількості ____ бджолосімей.

Пасіка розташована за адресою _______________________________________.

 

Дата підпис П.І.Б.

 

 

 

ОБСТЕЖЕННЯ ПАСІКИ РАЙОННИМИ (МІСЬКИМИ) ДЕРЖАВНИМИ ЛІКАРНЯМИ  ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ БІЛОПІЛЬСЬКИМ РАЙОННИМ УПРАВЛІННЯ ГУ  ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ

(ч.1 ст.13 Закону України «Про бджільництво», п.п.4 Порядку реєстрації пасік, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук за №184/82 від 20.09.2000) 

ОТРИМАННЯ ВЕТЕРИНАРНО-САНІТАРНОГО ПАСПОРТУ ПАСІКИ

(ч.1 ст.13 Закону України «Про бджільництво», п.п.5 Порядку реєстрації пасік, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук за №184/82 від 20.09.2000) 

РОЗМІЩЕННЯ ПАСІКИ ФІЗИЧНИМИ ТА ЮРИДИЧНИМИ ОСОБАМИ НА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНКАХ, ЯКІ ЇМ НАЛЕЖАТЬ, ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДПОВІДНО ДО ВЕТЕРИНАРНО- САНІТАРНИХ ПРАВИЛ; РОЗМІЩЕННЯ ПАСІК НА ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНКАХ ІНШИХ ВЛАСНИКІВ АБО КОРИСТУВАЧІВ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ЗА ЇХ ЗГОДОЮ

(ст.15 Закону України «Про бджільництво»)

 Голові СФГ/директору ТОВ 

Пасічника П.І.Б., адреса проживання,

контактний телефон

Шановний Іване Петровичу!

Повідомляю, що я, (П.І.Б. пасічника), у відповідності до ст.13 Закону України «Про бджільництво» та Порядку реєстрації пасік, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук за №184/82 від 20.09.2000, зареєстрований в якості пасічника у _____________ сільській (селищній) ОТГ раді, отримав ветеринарно-санітарний паспорт на пасіку.

У відповідності до ч.2 ст.15 Закону України «Про бджільництво» прошу надати згоду на розміщення належної мені пасіки на території _____________.

Додаток: копія ветеринарного паспорту;

викопіювання із публічної кадастрової карти України із позначенням місця розташування належної мені пасіки.

 

З повагою,

П.І.Б. пасічника,  підпис  дата

ІНФОРМУВАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОУПРАВЛІННЯ, ОТГ, ЗЕМЛЕВЛАСНИКА ТА УПРАВЛІННЯ ГУ ДПСС В ОБЛАСТІ ПРО ЗАПЛАНОВАНЕ МІСЦЕ РОЗТАШУВАННЯ (КОЧІВЛЮ) ПАСІКИ ІЗ НАПРАВЛЕННЯМ ВИКОПІЮВАННЯ ІЗ ПУБЛІЧНОЇ КАДАСТРОВОЇ КАРТИ УКРАЇНИ

Голові СФГ/директору ТОВ

 Копія: Голові сільської/селищної, ОТГ ради

 Копія: Начальнику управління ГУ ДПСС в Сумській області

 Пасічника П.І.Б., адреса проживання,

контактний телефон

 

Шановний Іване Петровичу! 

Повідомляю, що я, (П.І.Б. пасічника), у відповідності до ст.13 Закону України «Про бджільництво» та Порядку реєстрації пасік, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук за №184/82 від 20.09.2000, зареєстрований в якості пасічника у _____________ сільській (селищній) раді, отримав ветеринарно-санітарний паспорт на пасіку.

Дійсним повідомляю, що у період з _________ до __________ на території ________________ сільської (селищної) ради буде розміщено належну мені пасіку.

З метою виключення випадків отруєння бджіл під час обробітку сільськогосподарських культур пестицидами, у відповідності до Закону України «Про бджільництво», Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл, затвердженої Наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України за №9 від 30.01.2001 року та Інструкції по профілактиці отруєння бджіл пестицидами від 14.06.1989 року, затверджена Всесоюзним виробничо-науковим об’єднанням по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Союзсельхозхимия» і Головним управлінням ветеринарії Держагропрому СРСР 14.06.1989 року:

ПРОШУ:

1. Не пізніше 3 (трьох) діб до проведення хімічних обробок сільськогосподарських культур пестицидами повідомити мене щодо проведення даних робіт, вказавши назву пестицида, місце (у радіусі 7 км.), час і спосіб проведення обробітку;

2. Повідомити про виконання даних робіт управління ГУ ДПСС в Сумській області;

3.Використовувати засоби захисту рослин, які пройшли державну реєстрацію і включені до переліку, дозволених до застосування;

4.Хімічний обробіток сільськогосподарських культур проводити в нельотний для бджіл час (після 21-00 години);

5.Не допускати обробіток квітучих медоносів і пилконосів під час масового льоту бджіл.

Додаток: копія ветеринарного паспорту;

викопіювання із публічної кадастрової карти України із позначенням місця розташування належної мені пасіки.

З повагою,

П.І.Б. пасічника підпис дата

 

 Голові сільської/селищної, ОТГ ради

____________________ 

Пасічника ________________,

адреса проживання,

контактний телефон 

ЗАЯВА 

Прошу Вас зареєструвати належну мені кочову пасіку у кількості ____ бджолосімей.

Пасіка зареєстрована за адресою _______________________________________, орієнтовано в період з ______________ до _________________ пасіка буде знаходитись на території/поблизу/на межі/між_________________.

Додаток: копія ветеринарного паспорту;

викопіювання із публічної кадастрової карти України із позначенням місця розташування належної мені пасіки.

 Дата підпис П.І.Б.

 

ПЕРЕВЕЗЕННЯ (КОЧІВЛЯ) БДЖІЛ НА МЕДОЗБІР ТА ЗАПИЛЕННЯ ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ НА ПІДСТАВІ ДОВІДКИ АБО ВЕТЕРИНАРНОГО СВІДОЦТВА НА ПЕРЕВЕЗЕННЯ БДЖОЛОСІМЕЙ, ВИДАНІ ДЕРЖАВНИМИ ЛІКАРНЯМИ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ

(п.3.5. Інструкції щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл, затвердженої Наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України за №9 від 30.01.2001 року)

РОЗТАШУВАННЯ ПАСІКИ НА МІСЦЕВОСТІ

(Інструкція щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл, затверджена Наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України за №9 від 30.01.2001 року) 

ІНІЦІЮВАННЯ ПАСІЧНИКОМ ПЕРЕД СІЛЬСЬКОЮ, СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ, ОТГ ПРО СТВОРЕННЯ ПОСТІЙНО-ДІЮЧОЇ КОМІСІЇ З ПИТАНЬ БДЖІЛЬНИЦТВА, В ТОМУ ЧИСЛІ ЩОДО ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ОТРУЄННЯ БДЖІЛ

ЧЛЕНИ КОМІСІЇ:

  • ВЕТЕРИНАРНИЙ ЛІКАР;
  • АГРОНОМ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА РДА АБО АГРОНОМ СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ;
  • ПАСІЧНИК;
  • ПРЕДСТАВНИК СІЛЬСЬКОЇ/СЕЛИЩНОЇ РАДИ, ОТГ (ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК)

(п.4.1.Інструкції по профілактиці отруєння бджіл пестицидами від 14.06.1989 року, затверджена Всесоюзним виробничо-науковим об’єднанням по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Союзсельхозхимия» і Головним управлінням ветеринарії Держагропрому СРСР 14.06.1989 року)

 

 Голові сільської/селищної, ОТГ ради

____________________

Голови громадської організації ________________,

адреса проживання, телефон

 

ЗАЯВА 

Повідомляю, що я, (П.І.Б. пасічника), у відповідності до ст.13 Закону України «Про бджільництво» та Порядку реєстрації пасік, затверджений Наказом Міністерства аграрної політики України і Української академії аграрних наук за №184/82 від 20.09.2000, зареєстрований в якості пасічника у _____________ сільській (селищній) раді, отримав ветеринарно-санітарний паспорт на пасіку та в даний час очолюю громадську організацію __________________.

З метою упередження випадків отруєння бджіл агрохімікатами під час проведення сільськогосподарських робіт, керуючись Законом України «Про бджільництво», Інструкцією щодо попередження та ліквідації хвороб і отруєнь бджіл, затвердженої Наказом Головного державного інспектора ветеринарної медицини України за №9 від 30.01.2001 року та Інструкцією по профілактиці отруєння бджіл пестицидами від 14.06.1989 року, затверджена Всесоюзним виробничо-науковим об’єднанням по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Союзсельхозхимия» і Головним управлінням ветеринарії Держагропрому СРСР 14.06.1989 року, прошу створити при сільській/селищній______________ раді постійно діючу комісію з питань бджільництва, а також встановлення факту отруєння бджіл.

До вказаної комісії прошу включити представника Мінагрополітики РДА, Держпродспоживслужби, а також представника Громадської організації спілки пасічників.

 

З повагою,

П.І.Б. голови ГО підпис дата

 

 

 

ДІЇ ПАСІЧНИКА ПРИ ОТРУЄННІ БДЖІЛ ПЕСТИЦИДАМИ  ПОВІДОМЛЕННЯ СІЛЬСЬКУ/СЕЛИЩНУ РАДУ, ОТГ, УПРАВЛІННЯ  ГУ ДПСС В СУМСЬКІЙ ОБЛАСТІ, СУБ’ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ ТА ЗВЕРНЕННЯ ДО ОРГАНІВ ПОЛІЦІЇ ІЗ ЗАЯВОЮ ПРО ФАКТ ОТРУЄННЯ БДЖІЛ

(п.4.1.Інструкції по профілактиці отруєння бджіл пестицидами від 14.06.1989 року, яка затверджена Всесоюзним виробничо-науковим об’єднанням по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Союзсельхозхимия» і Головним управлінням ветеринарії Держагропрому СРСР 14.06.1989 року)

НЕВІДКЛАДНЕ ОБСТЕЖЕННЯ ПАСІКИ КОМІСІЄЮ ІЗ ВІДІБРАННЯМ ПРОБ БДЖІЛ ТА РОСЛИН ІЗ СЛІДАМИ ПЕСТИЦИДІВ (ТЕРМІН ВІДПРАВКИ ПРОБ НЕ ПОВИНЕН ПЕРЕВИЩУВАТИ 2 ДІБ, А ПРИ ЗАТРУДНЕННІ ВІДПРАВКИ – ЗАМОРОЗИТИ ПРОБИ ТЕРМІНОМ НЕ БІЛЬШЕ 5-7 ДІБ)

(Розділ 4 Інструкції по профілактиці отруєння бджіл пестицидами від 14.06.1989 року, затверджена Всесоюзним виробничо-науковим об’єднанням по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Союзсельхозхимия» і Головним управлінням ветеринарії Держагропрому СРСР 14.06.1989 року)

СКЛАДЕННЯ КОМІСІЄЮ АКТУ, ЯКИЙ ЗАСВІДЧУЄ ФАКТ ОТРУЄННЯ БДЖІЛ ПЕСТИЦИДАМИ

(Додаток №1 до Інструкції по профілактиці отруєння бджіл пестицидами від 14.06.1989 року, затверджена Всесоюзним виробничо-науковим об’єднанням по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Союзсельхозхимия» і Головним управлінням ветеринарії Держагропрому СРСР 14.06.1989 року)

ПРОВЕДЕННЯ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ПРОБ БДЖІЛ ТА РОСЛИН ІЗ СЛІДАМИ ПЕСТИЦИДІВ

(п.4.6, 4.7. Інструкції по профілактиці отруєння бджіл пестицидами від 14.06.1989 року, затверджена Всесоюзним виробничо-науковим об’єднанням по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Союзсельхозхимия» і Головним управлінням ветеринарії Держагропрому СРСР 14.06.1989 року)

ЕКОНОМІЧНА ОЦІНКА ШКОДИ ВІД ОТРУЄННЯ БДЖІЛ ПЕСТИЦИДАМИ

(Розділ 5 Інструкції по профілактиці отруєння бджіл пестицидами від 14.06.1989 року, затверджена Всесоюзним виробничо-науковим об’єднанням по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Союзсельхозхимия» і Головним управлінням ветеринарії Держагропрому СРСР 14.06.1989 року) 

ЗВЕРНЕННЯ ДО СУБ’ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ ПРО ВІДШКОДУВАННЯ ШКОДИ У ДОБРОВІЛЬНОМУ ПОРЯДКУ АБО У ПРОТИЛЕЖНОМУ ВИПАДКУ - ІЗ ПОЗОВОМ ДО СУДУ, В ТОМУ ЧИСЛІ У КРИМІНАЛЬНОМУ ПРОВАДЖЕННІ АБО ПРОВАДЖЕННІ ПРО АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВОПОРУШЕННЯ

(ст.15 Закону України «Про бджільництво», П.5.1 Інструкції по профілактиці отруєння бджіл пестицидами від 14.06.1989 року, затверджена Всесоюзним виробничо-науковим об’єднанням по агрохімічному обслуговуванню сільського господарства «Союзсельхозхимия» і Головним управлінням ветеринарії Держагропрому СРСР 14.06.1989 року)

Фото без опису

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора