A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Миколаївська громада
Сумська область, Білопільський район

Про внесення змін до Положення про встановлення щомісячного розміру плати за навчання в  комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа» та встановлення щомісячної плати за навчання

Дата: 05.09.2019 11:15
Кількість переглядів: 28

ПОВІДОМЛЕННЯ


         Про оприлюднення проекту регуляторного акта – рішення виконавчого комітету Миколаївської селищної ради «Про внесення змін до Положення про встановлення щомісячного розміру плати за навчання в  комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа» та встановлення щомісячної плати за навчання».
         Виконавчий комітет Миколаївської селищної ради відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» з метою одержання зауважень і пропозицій фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань повідомляє про оприлюднення проекту регуляторного акта – проекту рішення виконавчого комітету Миколаївської селищної  ради «Про внесення змін до Положення про встановлення щомісячного розміру плати за навчання в  комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа» та встановлення щомісячної плати за навчання».
Стислий зміст регуляторного акта.

         Встановлення щомісячної плати за навчання у дитячій музичній школі  в залежності від обраного фаху навчання .

         Регуляторний акт розроблений відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Спосіб оприлюднення регуляторного акта – сайт Миколаївської селищної ради: https://mykolaivska-gromada.gov.ua
Також з повним текстом проекту регуляторного акта можна ознайомитись безпосередньо у каб. №  3  Миколаївської селищної ради (смт. Миколаївка, бульвар Свободи, 2) щоденно з 08:00 до 17:00, тел.: 97-2-33

          Пропозиції та зауваження до проекту регуляторного акта приймаються письмово впродовж місяця з дня оприлюднення регуляторного акта за адресою: смт. Миколаївка, бульвар Свободи, 2

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ
проекту рішення виконавчого комітету Миколаївської селищної ради
«Про внесення змін до Положення про встановлення щомісячного розміру плати за навчання в  комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа» та встановлення щомісячної плати за навчання».

           Аналіз регуляторного впливу підготовлений  відповідно до статті 8 Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308

Назва регуляторного акта: проект виконавчого комітету Миколаївської селищної  ради «Про внесення змін до Положення про встановлення щомісячного розміру плати за навчання в  комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа» та встановлення щомісячної плати за навчання».
Регуляторний орган: Миколаївська селищна рада/ виконавчий комітет

Розробник  документа: відділ культури і туризму Миколаївської селищної ради

Відповідальна особа: Зарко Лариса Миколаївна

Контактний телефон -  97-2-33

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом  державного регулювання.

           У зв’язку з відкриттям у комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа» класів по вокалу та образотвочого мистецтва,  на виконання постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 “Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей”, з метою залучення додаткових коштів на утримання комунального закладу Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа»

2. Мета та завдання регулювання.

- отримання додаткових джерел фінансування для поліпшення статутної діяльності школи;

- спрямування отриманих за надані послуги коштів на покращення матеріально-технічної бази та інші видатки школи.

3. Визначення та оцінка альтернативних способів  досягнення визначених цілей.

Для забезпечення досягнення встановленої мети даним проектом регуляторного акта пропонується встановлення чітко визначених розмірів батьківської плати за навчання у   комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа».
Альтернативи щодо вирішення даної проблеми немає

Обраний спосіб:

-  відповідає вимогам чинного законодавства;

- забезпечує досягнення цілей державного регулювання;

- забезпечує реалізацію принципів державної регуляторної політики;

- повністю відповідає потребам у вирішенні проблем.

4. Опис механізму і заходів, що пропонуються для розв’язання проблеми шляхом прийняття регуляторного акту.

На сьогодні фінансовий ресурс бюджету Миколаївської селищної ради  не забезпечує у повному обсязі потреби школи. Тому, виникає необхідність вишукувати додаткові фінансові можливості щодо належного утримання закладу.

Враховуючи статистичні дані по середній заробітній платі по селищній раді та, вивчивши попит на різні напрямки навчання в ДМШ, були розроблені розміри батьківської плати за навчання. В розрахунок розмірів були включені фактичні витрати музичної школи.

Таким чином, встановлення розмірів плати за навчання приведе до покращення фінансового стану музичної школи, часткового покриття видатків, пов’язаних з її функціонуванням, утриманням та експлуатацією, що  в свою чергу забезпечить зменшення обсягу видатків з селищного  бюджету та більш раціональне використання бюджетних надходжень.

5.  Обгрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття пропонованого регуляторного акта.

У разі прийняття регуляторного акта музичною школою будуть реалізовані повноваження надані:

- Законом України „ Про освіту ”;

- Законом України „ Про позашкільну освіту ”;

- Постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 „ Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей ”;

- пункту а) статті 28 Закону України „ Про місцеве самоврядування в Україні”.

Негативного впливу від прийняття нового регуляторного акта не передбачається. Для впровадження вимог цього регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з бюджету. Для суб’єктів господарювання та населення впровадження цього регуляторного акта – не передбачено збільшення витрат щодо оплати навчально - виховних послуг.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта.

Прийняття даного регуляторного акта дозволить чітко визначити затратний механізм селищного бюджету та  плати за навчання дітей (батьківської плати)  у комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа».
Найбільш впливовими зовнішніми чинниками, що впливають на дію регуляторного акта буде зміна чинного законодавства та нормативно-правових актів у сфері початкової спеціалізованої мистецької освіти.

Оцінка можливості  впровадження та виконання вимог регуляторного акта.

Впровадження вимог цього регуляторного акта  не потребує додаткових витрат з бюджету. Для суб’єктів господарської діяльності  впровадження цього регуляторного акта  також не потребує додаткових витрат.

Механізм повної або часткової компенсації можливої шкоди у разі настання очікуваних наслідків дії акта.

Завдання шкоди суб’єктам господарської діяльності у разі настання очікуваних наслідків дії акта не передбачається.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акта.

Державний нагляд та контроль за додержанням вимог регуляторного акта щодо правильності розрахунку плати за навчання дітей (батьківської плати)  у комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа»
здійснюється контролюючими органами.

6. Очікувані результати від прийняття  регуляторного акта.

Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого рішення припускає наведення аналізу вигод та витрат, які виникають у різних груп суб’єктів, на яких поширюється дія даного регуляторного акта. Даний регуляторний акт певним чином впливає на інтереси громади, органів місцевого самоврядування та суб’єктів господарювання усіх форм власності.

Для визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта, що виникнуть у різних груп суб’єктів, на яких поширюється його дія, нижче наведена таблиця аналізу вигод та витрат, яка визначає результати прийняття запропонованого проекту рішення.

Таблиця вигід та витрат

Сфера  впливу

Витрати

Вигоди

Інтереси органів місцевого самоврядування

Процедура розробки регуляторного акту ( витрати робочого часу спеціалістів пов’язані з підготовкою регуляторного акту )

- збільшення власних надходжень музичної школи

 

Інтереси суб’єктів господарювання усіх форм власності

Часові та грошові витрати, пов’язані з наданням музичною школою необхідних послуг

- розширення та оптимізація використання коштів, одержаних від плати за навчання

Інтереси громади

 

Часові та грошові витрати, пов’язані з наданням музичною школою необхідних послуг

 

- надання можливості учням та їх батькам отримувати послуги без значних фінансових витрат

Витрати або вигоди, які можуть виникнути внаслідок дії регуляторного акта не можуть бути кількісно визначеними. На дію цього регуляторного акта негативно можуть вплинути погіршення умов проживання населення, зменшення фінансових ресурсів. Кількість наданих послуг визначити заздалегідь  неможливо.

7. Обгрунтування запропонованого строку чинності регуляторного акта.

Термін дії запропонованого регуляторного акта: до наступних змін в платі за навчання та пільгових категорій учнів ДМШ . Але при необхідності можливе внесення до нього змін, доповнень та його відміни у разі зміни чинного законодавства, інших необхідних випадках. У разі виникнення необхідності , до нього можуть бути внесені зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

8. Показники результативності регуляторного акта.

Результативність даного проекту рішення буде відстежуватися за такими показниками:

Кількісними:

-        кількість вихованців, які навчаються у  комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа»;

-       кількість дітей пільгових категорій, що навчається в даному закладі;

-       плановий контингент учнів по  школі;

-       загальний обсяг коштів на фінансування комунального закладу Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа».
Якісними:

-         аналіз батьківської плати за  фінансовий рік;

-         соціальна спрямованість даного проекту;

-         результативність діяльності закладу.

9. Заходи з  відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження результативності цього рішення здійснюється  Відділом культури і туризму  Миколаївської селищної ради згідно з Методикою, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, за кількісними і якісними показниками з використанням статистичних та фактичних даних комунального закладу Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа».
Під час прийняття регуляторного акта, у встановлені чинним законодавством строки на врегулювання яких спрямована дія акта, проводитиметься відстеження результативності дії акта.

 Начальник                                                                                               Л.Зарко

 

                                                               ПРОЕКТ

від          2019 року                                    №                                  смт. Миколаївка

 

Про внесення змін до Положення про встановлення щомісячного розміру плати за навчання в комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа» та встановлення щомісячної плати за навчання

        Керуючись пп. 1 п. "а" статті 32 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 14 Закону України " Про освіту " , ст. 26 "Про позашкільну освіту",  постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 р. № 260 "Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання дітей" -                                                  виконавчий комітет Миколаївської ради 

ВИРІШИВ:

  1. Внести зміни до Положення про встановлення щомісячного розміру плати за навчання в комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа», затвердженого рішенням виконавчого комітету Миколаївської селищної ради №256 від 29.10.18р.,
     (додаток 1).
  2. Затвердити розмір щомісячної плати за навчання за 2019-2020 навчальний рік (додаток 2).
  3. Затвердити порядок використання коштів, одержаних від плати за навчання (додаток 3).
  4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника селищного голови Мельника М.С.

Миколаївський селищний голова                                                   І.А.Ігнатьєв

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

                                                                                                     Миколаївської селищної ради

                                                                                 від   2019 року №

Додаток 1

до рішення виконавчого комітету

Миколаївської селищної ради

від          2019 року  №

 

Положення

про встановлення щомісячного розміру плати за навчання в комунальному закладі Миколаївської селищної ради

«Миколаївська дитяча музична школа»

1. Положення встановлення розміру плати за навчання у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі (школі естетичного виховання) комунальному закладі Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа» (далі – Положення) визначає механізм встановлення розміру плати за навчання у початковому спеціалізованому мистецькому навчальному закладі (школі естетичного виховання) комунальнальний заклад Миколаївської селищної ради «Миколаївська дитяча музична школа» (далі – навчальному закладі), що зазначені в пункті 6 Переліку типів позашкільних навчальних закладів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 06.03.2001 № 433.

2. Це Положення затверджує порядок внесення, використання батьківської плати за навчання, встановлення пільг по оплаті за навчання визначеним категоріям учнів, а також розміри батьківської плати за навчання у навчальному закладі з таких спеціальностей :

- фортепіано;              

- баян, акордеон;        

- хореографія;

- вокал;

-образотворче мистецтво

3. Положення розроблено у відповідності до Бюджетного кодексу України,   ст. 26 Закону України «Про позашкільну освіту», Положення про початковий спеціалізований навчальний заклад (школу естетичного виховання), затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 06.08.2001 р. № 523, постанови Кабінету Міністрів України від 06.07.1992 р. № 374 «Про плату за навчання у державних школах естетичного виховання дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 р. № 260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах естетичного виховання».

4. Щомісячний розмір плати за навчання учнів встановлюється один раз на рік до початку навчального року та  затверджується щорічно рішенням виконавчого комітету селищної ради, до початку нового навчального року.

5. Встановлення керівником розміру плати за навчання здійснюється на засадах диференційованого підходу залежно від престижності навчання за кожною групою музичних інструментів та за кожним напрямком навчання окремо, з урахуванням специфіки закладу.

6. Згідно із Законом України “Про позашкільну освіту” та враховуючи різний соціальний та матеріальний стан батьків, діти яких навчаються, надаються пільги таким категоріям дітей:

звільняються від оплати за навчання на 100 %:
- діти з багатодітних сімей;

- діти з малозабезпечених сімей;

- діти-інваліди;

- діти-сироти;

- діти позбавлені батьківського піклування;

- діти, батьки яких є учасниками бойових дій;

- діти переможці обласних та всеукраїнських конкурсів.

7. За поданням керівника навчального закладу виконавчий комітет Миколаївської селищної ради має право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з урахуванням можливостей місцевого бюджету у розмірі 100% та 50% плати за навчання, встановленої на поточний навчальний рік.

8. У  разі  хвороби    учня    протягом    двох   місяців  і  більше,  при   наявності документів лікувального закладу та заяви  батьків,  за  перший  місяць  хвороби оплачувати 100 %, а за наступні – 50 %. Плата за навчання вищеперерахованих учнів повністю або у встановленій частині здійснюється за рахунок бюджетних асигнувань   навчального   закладу.


9.Пільги надаються навчальним закладом на підставі подання батьками, або особами, що їх замінюють пакету документів, затверджених цим Порядком, відповідно до статусу, що дає право на пільги лише по одній із вищезазначених категорій (додаток).  Пільги надаються з 01 числа місяця, наступного за місяцем звернення щодо встановлення пільги.

10. В усіх випадках при наданні пільг учням, директор навчального закладу має враховувати, що дані пільги надаються учням, які успішно навчаються, мають зразкову поведінку і систематично відвідують уроки, передбачені навчальним планом. При неуспішності учня чи порушенні учнівської дисципліни директору надається право скасувати встановлені пільги.

11. Плата за навчання вноситься протягом дев’яти місяців навчального року до 10 числа поточного місяця.

12. Учні, батьки яких згідно зобов’язання, не внесли плату за навчання до 10 числа, до занять не допускаються, а при систематичному порушенні строку (більше двох місяців) підлягають виключенню зі школи. Стягнення заборгованості по платі за навчання може вирішуватись дирекцією в порядку, передбаченому чинним законодавством.

13. Розмір плати за навчання учнів в навчальному закладі визначається згідно розрахунку, по тим спеціальностям, які складають більшу частину від загального контингенту.

14. Плата за навчання вноситься до банківської установи, визначеної головним розпорядником коштів навчального закладу і зараховується на відповідний реєстраційний рахунок.

15. Зазначені кошти знаходяться у розпорядженні навчального закладу і спрямовуються на поточні витрати установи.

16. Облік видатків та надходжень навчального закладу покладається на  централізовану бухгалтерію відділу культури і туризму Миколаївської селищної ради.

                                      Додаток  

                                                                                           до Положення про встановлення

                                                                                           щомісячного розміру плати за

                                                                                           навчання в комунальному закладі

                                                                                           Миколаївської селищної ради

                                                                                           «Миколаївська дитяча музична   школа»               

 

 

 

                             ПЕРЕЛІК

 

 

документів, необхідних для отримання пільг та додаткових пільг

з плати за навчання у початковому спеціалізованому мистецькому

 навчальному закладі (школі естетичного виховання)

комунальному закладі Миколаївської селищної ради

 «Миколаївська дитяча музична школа»

Перелік документів для отримання пільг та додаткових пільг з плати за навчання згідно із Законом України “Про позашкільну освіту”:

1. Для дітей з багатодітних сімей:

- свідоцтво про народження (копія);

- довідка про склад сім’ї (Форма Ф-3);

- посвідчення дитини з багатодітної сім’ї (у разі відсутності посвідчення - довідка адміністрації району за місцем проживання дитини, що підтверджує статус дитини з багатодітної сім`ї) (копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

2. Для дітей з малозабезпечених сімей:

- свідоцтво про народження (копія);

- довідка органу соціального захисту про призначення допомоги малозабезпеченій сім’ї відповідного терміну дії (оригінал та копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

3. Для дітей-інвалідів:

- свідоцтво про народження (копія);

- довідка про інвалідність (копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює;

- медична довідка про те, що дитина може навчатися за обраним фахом.

4. Для дітей-сиріт та дітей, які позбавлені батьківського піклування:

- свідоцтво про народження (копія);

- рішення про призначення опіки чи піклування (копія);

- заява опікуна.

 

5. Для дітей, батьки яких є учасниками бойових дій:

- свідоцтво про народження (копія);

- посвідчення учасника бойових дій батька чи матері (копія);

- заява батька чи матері або особи, яка їх замінює.

 

           

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

                                                                                                     Миколаївської селищної ради

                                                                                 від   2019 року №

 

Додаток 2

до рішення виконавчого комітету

Миколаївської селищної ради

від          2019 року  №

 

РОЗМІР

щомісячної плати за навчання у

комунальному закладі Миколаївської селищної ради

«Миколаївська дитяча музична школа»
фортепіано – 110 гривень;

  1. баян, аккордеон – 100 гривень;
  2. хореографія – 90 гривень
  3. вокал - 90 гривень
  4. образотворче мистецтво - 80 гривень

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення виконавчого комітету

                                                                                                     Миколаївської селищної ради

                                                                                 від   2019 року №

Додаток 3

до рішення виконавчого комітету

Миколаївської селищної ради

від          2019 року  №

 

ПОРЯДОК

використання коштів, одержаних від плати за навчання

 

-  заробітна плата та нарахування на фонд оплати праці – 75%

-  придбання матеріальних цінностей – 25%

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь